Logo.gif

    L’Union Provinciale       

Minimaliseren

Welkom bij Loge L'Union ProvincialeOp deze website vindt u informatie over de loge L’Union Provinciale.

De loge L'Union Provinciale is de oudste vrijmetselaarsloge van Groningen.

L'Union Provinciale is opgericht in 1772 en heeft het logenummer 17 gekregen. Met de oprichting werd de vrijmetselarij in het noorden van Nederland geïntroduceerd.

De vrijmetslaarsloge L'Union Provinciale is een vereniging van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, die - op grond van een haar door die Orde verleende constitutiebrief - zelfstandig werkt in de stad Groningen.

 De Loge stelt zich tot doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 1 van de Ordewet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Thans komt de Loge bijeen in het Logegebouw der Vrijmetselaren aan de Turfsingel, hoek W.A. Scholtenstraat, traditioneel (sinds 1824) op de vrijdagavond.

Het logegebouw is te bezichtigen op de jaarlijkse open monumentendag. Daarnaast organiseert L’Union Provinciale tenminste eenmaal per jaar een avond voor belangstellenden. De data voor beide dagen worden op deze pagina aangekondigd.

Wilt u niet zo lang wachten? Dan kunt u te allen tijde een afspraak maken met de voorlichter van de loge door een email te sturen naar:

info.loge017@vrijmetselarij.nl